Młodzież

Dla młodzieży w wieku licealnym oferujemy kursy języka ogólnego i kursy przygotowawcze do matury.

Program zajęć i wykorzystywane materiały są specjalne dobrane przez metodyków tak aby odpowiadały zainteresowaniom młodzieży. Kładziemy nacisk na naukę praktycznego języka mówionego wykorzystując najnowsze techniki i pomoce naukowe, jak tablice interaktywne.