Jakość w nauczaniu

Metody nauczania

Stosujemy nowoczesną i skuteczną metodę komunikatywną, która kładzie duży nacisk na umiejętność swobodnego porozumiewania się na wszystkich stopniach zaawansowania. Na zajęciach w naszej szkole słuchacze już od pierwszej lekcji posługują się językiem obcym, którego chcą się nauczyć. Nie zapominamy jednak o gramatyce. Równocześnie poznawane są struktury językowe oraz poszerzana jest znajomość słownictwa.

Nauczanie języków w naszej szkole oparte jest na precyzyjnie opracowanym systemie poziomów. Zanim słuchacz trafi do konkretnej grupy pisze test i/lub przechodzi rozmowę kwalifikacyjną z lektorem.

Gwarancją skuteczności nauczania w Centrum Językowym Expert są:

  • szczególna dbałość o doskonalenie umiejętności mówienia
  • zajęcia prowadzone w języku docelowym
  • małe grupy (4-6 lub 7-10 osób)
  • opieka metodyczna, nadzór nad przebiegiem zajęć i regularne szkolenia dla lektorów.
cement