Jakość w nauczaniu

Lektorzy

Lektorzy Experta to profesjonaliści o wysokim poziomie wykształcenia i przygotowania zawodowego. Nauczyciele polscy posiadają dogłębną wiedzę językową, wieloletnie doświadczenie i wykształcenie kierunkowe (Kolegium Językowe lub Filologia Językowa).        

Native Speakers (nauczyciele z Anglii, Irlandii lub USA) są zatrudniani przez Centrum Językowe Expert w celu umożliwienia kontaktu słuchaczy z "prawdziwym, żywym" językiem. Posiadają oni doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców i wiedzę teoretyczną potwierdzoną międzynarodowymi egzaminami typu CELTA i TEFL.
                  
Wszyscy lektorzy podlegają stałej kontroli i nadzorowi dyrektora ds. metodycznych, który wspiera ich swoją wiedzą i doświadczeniem.

cement