Jakość w nauczaniu

Rejestracja

Rejestracja na egzaminy odbywa się osobiście w sekretariacie szkoły.:

Centrum Językowe EXPERT w Nysie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2/8-9 (III piętro) 
tel./fax: (77) 435 55 50
expert@expert.edu.pl
 

 

cement