Jakość w nauczaniu

Certyfikaty Cambridge

A2 Key KET

B1 Preliminary PET

B2 First FCE

C1 Advanced

C2 Proficiency

A2 Key (KET)

Egzamin ten jest pierwszym z serii egzaminów Cambridge. Poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. Szczególnie polecany osobom uczącym się języka od niedawna, a poszukujących możliwości potwierdzenia swoich umiejętności lub wyjeżdżających do pracy za granicę.

Więcej informacji tutaj.

Dostępna jest także wersja dla młodzieży szkolnej 12-16 lat ( A2 Key for Schools). Egzaminy są takie same jak dla egzaminu Cambridge English: A2 Key, jedynie zastosowane słownictwo i tematyka są dostosowane do tej grupy wiekowej.

Więcej informacji tutaj.

Informacje o egzaminie A2 Key:

 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania A2 w skali Rady Europy
 • egzamin sprawdza podstawowe sprawności językowe, zrozumienie prostych tekstów, umiejętność porozumienia się w sytuacjach codziennych, stopień zrozumienia krótkich ogłoszeń oraz prostych poleceń ustnych

Struktura egzaminu:

 • Czytanie i pisanie: 60 minut
 • Słuchanie: 30 minut
 • Mówienie: 8 - 10 minut

Egzamin ten poświadcza znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym. Jest potwierdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach, w pracy, w nauce i podróży oraz rozumienia podstawowego sensu wypowiedzi. Zwiększa atrakcyjność na rynku pracy. Stanowi pierwszy krok do egzaminu B2 First. 

Więcej informacji tutaj.

Dostępna jest również wersja dla młodzieży 12-16 lat (B1 Preliminary for Schools). Struktura egzaminu jest taka sama jak w przypadku B1 Preliminary, jedynie zastosowane słownictwo oraz tematyka zadań są dostosowane do wieku kandydatów.

Więcej informacji tutaj.

Informacje o egzaminie B1 Preliminary

 • egzamin dla osób o poziomie zaawanswania B1 w skali Rady Europy
 • egzamin sprawdza podstawowe umiejętności językowe, rozumienie prostych tekstów użytkowych, artykułów czy prostych instrukcji i ogłoszeń publicznych oraz umiejętność wyrażania prostych opinii na tematy życia codziennego

Struktura egzaminu:

 • Czytanie: 45 minut
 • Pisanie: 45 minut
 • Słuchanie: 30 minut
 • Mówienie: 12 minut

B1 Preliminary PET

Egzamin ten poświadcza znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym. Jest potwierdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach, w pracy, w nauce i podróży oraz rozumienia podstawowego sensu wypowiedzi. Zwiększa atrakcyjność na rynku pracy. Stanowi pierwszy krok do egzaminu B2 First.

Więcej informacji tutaj.

Dostępna jest również wersja dla młodzieży 12-16 lat (B1 Preliminary for Schools). Struktura egzaminu jest taka sama jak w przypadku B1 Preliminary, jedynie zastosowane słownictwo oraz tematyka zadań są dostosowane do wieku kandydatów. Więcej informacji - https://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-tests/preliminary-for-schools/

Informacje o egzaminie B1 Preliminary

egzamin dla osób o poziomie zaawanswania B1 w skali Rady Europy

egzamin sprawdza podstawowe umiejętności językowe, rozumienie prostych tekstów użytkowych, artykułów czy prostych instrukcji i ogłoszeń publicznych oraz umiejętność wyrażania prostych opinii na tematy życia codziennego

Struktura egzaminu:

 • Czytanie: 45 minut
 • Pisanie: 45 minut
 • Słuchanie: 30 minut
 • Mówienie: 12 minut


B2 First (FCE)

Egzamin na poziomie wyższym średnio zaawansowanym wyższym (B2). Pokazuje, że potrafisz posługiwać się na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce. Zwalnia z lektoratów na niektórych uczelniach. Honorowany jest przez wielu pracodawców w kraju i za granicą, instytucje i organizacje. Daje uprawnienia do uczenia języka angielskiego w szkołach podstawowych i przedszkolach (po spełnieniu określonych wymagań formalnych).

Więcej informacji tutaj.

Dostępna jest też wersja dla młodzieży 12-16 lat  (B2 First for Schools). Egzaminy są takie same jak dla egzaminu B2 First , jedynie zastosowane słownictwo i tematyka są dostosowane do tej grupy wiekowej.

Więcej informacji tutaj.

Informacje o egzaminie B2 First 

 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania B2 w skali Rady Europy
 • egzamin sprawdza umiejętność zrozumienia głównych myśli w złożonym tekście, prowadzenia rozmowy na szereg tematów, wyrażania własnej opinii i prezentowania argumentów, umiejętność napisania rozbudowanego tekstu, pisemnego wyrażenia własnego punktu widzenia, przedyskutowania argumentów za i przeciw. Dodatkowo egzamin testuje poprawność i różnorodność stosowanych struktur leksykalno-gramatycznych


Struktura egzaminu:

 • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna: 1 godzina 15 minut
 • Pisanie: 1 godzina 20 minut
 • Słuchanie: 40 minut
 • Mówienie: 14 minut


C1 Advanced

Potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim Egzamin na poziomie zaawansowanym (C1). Potwierdza umiejętność interakcji w sytuacjach złożonych i podczas rozmów na specjalistyczne tematy. Zwalnia z lektoratów na renomowanych polskich uczelniach. Umożliwia podjęcie studiów na niektórych uczelniach zagranicznych. Honorowany jest przez wielu pracodawców w kraju i za granicą, instytucje i organizacje. Daje uprawnienia do uczenia języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach (po spełnieniu określonych wymagań formalnych).

Więcej informacji tutaj.

Informacje o egzaminie C1 Advanced 

 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania C1 w skali Rady Europy
 • egzamin sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem w tempie umożliwiającym uczestnictwo w kursie akademickim, stopień zrozumienia złożonych opinii, umiejętność napisania przejrzystego, rozbudowanego tekstu, płynnego i poprawnego wypowiadania się, sprawnego komunikowania się w różnorodnych środowiskach społecznych, zawodowych oraz edukacyjnych

Struktura egzaminu:

 • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna: 1 godzina 30 minut
 • Pisanie: 1 godzina 30 minut
 • Słuchanie: 40 minut
 • Mówienie: 15 minut

C2 Proficiency

Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania (C2). Pokazuje, że potrafisz zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko co czytasz lub słyszysz i spontanicznie wypowiedzieć się niemal na każdy temat. Zwalnia z lektoratów na renomowanych polskich uczelniach. Rozpoznawany jest też przez większość uczelni zagranicznych jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie native-like i zwalnia z egzaminu wstępnego na te uczelnie. Honorowany jest przez wielu pracodawców, instytucje i organizacje w kraju i za granicą. 

Więcej informacji tutaj.

Informacje o egzaminie C2 Proficiency

 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania C2 w skali Rady Europy
 • egzamin Cambridge English o najwyższym poziomie zaawansowania
 • egzamin sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w celu udzielania porad, czy dyskutowania na wrażliwe, skomplikowane tematy, umiejętność zrozumienia subtelnych szczegółów z dokumentacji oraz korespondencji, umiejętność pisania różnorodnych, rozbudowanych tekstów, egzamin sprawdza wszystkie sprawności językowe, dodatkowo testowana jest poprawność i różnorodność używanych struktur gramatyczno-leksykalnych

Struktura egzaminu:

 • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna: 1 godzina 30 minut
 • Pisanie: 1 godzina 30 minut
 • Słuchanie: 40 minut
 • Mówienie: 16 minut

 

cement