Jakość w nauczaniu

Dzieci – przedszkole

Dla najmłodszych słuchaczy (3-6 lat) Centrum Językowe ExperT opracowało specjalną metodę 'ExperT Dla Dzieci'.

Metoda 'ExperT Dla Dzieci' uwzględnia cechy rozwojowe dziecka i dostosowuje tryb nauki do konkretnego myślenia i pamięci mechanicznej charakteryzującej dzieci w tym wieku. 

Uczymy już trzyletnie dzieci, co oszczędzi im mnóstwo wysiłku w nauce języka w przyszłości i dajemy prezent w postaci właściwej wymowy i akcentu. Nauka opiera się na sposobie przypominającym przyswajanie języka ojczystego, kiedy to podświadomie stosują takie same techniki, których jeszcze niedawno używały, opanowując język polski (np. rozumienie z kontekstu, komunikacja typu ; „chcę , nie chcę , lubię, czy mogę.? .)

Nasi najmłodsi słuchacze uczą się języka obcego używając go w naturalnych dla siebie okolicznościach, a więc przez zabawę, gry ruchowe, zajęcia plastyczne, śpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków. Tematyka zajęć jest ściśle powiązana  z zainteresowaniami dzieci i otaczającym je światem.  Uczymy je również nie wiedzy o języku, a podstawowych umiejętności językowych, zachowując ich naturalną kolejność, a więc najpierw słuchania ze zrozumieniem, następnie mówienia, potem czytania i dopiero na końcu pisania. W nauce dominuje zabawa językowa, połączona z zabawą ruchową, przy wykorzystaniu gier, piosenek, rysunków, plakatów, kart obrazkowych,  zgodnie z zasadą - UCZ BAWIĄC. Dzieci korzystają z podręczników i zeszytów ćwiczeń na czterech poziomach językowych odpowiadającym ich wiekowi. Dodatkowa atrakcja na zajęciach to korzystanie z tablic interaktywnych, co wszechstronnie pozwala powtórzyć i utrwalić wiedzę przy jednoczesnej wspaniałej zabawie.

Nasze przedszkolaki nie mogą się doczekać kolejnych zajęć!

Do grup kwalifikowane są dzieci w tym samym przedziale wiekowym i o podobnym poziomie zaawansowania językowego. 

Długość kursów:

 

3-4-latki: 2 x 30 minut tygodniowo (60 spotkań w ciągu roku edukacyjnego)

4-5-latki: 2 x 45 minut tygodniowo (60 spotkań w ciągu roku edukacyjnego)

5-6-latki: 2 x 60 minut tygodniowo 60 spotkań w ciągu roku edukacyjnego)

cement